Wael Jaohar Dramaturgaspirant

Portretter Johannes LF Sunde 001

Jeg jobber med dramatikere og tekstutvikling. Jeg leser søknader og vurderer hvem som skal få tilslag eller avslag - med begrunnelse for valget som ble tatt.

Wael er utdannet skuespiller fra Nordic Black Xpress. I tillegg har han bakgrunn fra studier innen drama og teaterkommunikasjon ved Oslo Met samt medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er ellers veldig språkdyktig og behersker hele fem språk.