Kristina Moen Rousing Administrasjonskoordinator / Regnskapsansvarlig

Kristina Moen Rousing portrett

Jeg har ansvar for den daglige regnskapsføringen, IT-systemer, praktiske oppgaver og bestillinger i forbindelse med driften av huset, rundt arrangementer og verksteder.

Kristina er utdannet bassist ved konservatoriet i Kristiansand. Hun har parallelt med musikken fått flere års erfaring med administrasjons- og regnskapsarbeid.