Pernille Skaansar Produksjonsleder (i permisjon)

Pernille Skaansar

Jeg organiserer og koordinerer all aktivitet på Dramatikkens hus samt annen ekstern aktivitet. Min oppgave er å sørge for at arrangementene gjennomføres til best mulig tilfredstillelse for de skapende, utøverne og  publikum innenfor de økonomiske rammene som gis. Jeg bistår kunstnerisk leder med prioritering og programmering.

Pernille har tidligere jobbet ved blant annet Nationaltheatret, Centraltheater i Leipzig, Oslo Nye Teater og Riksteatret.