Pernille SkaansarProduksjonsleder

Pernille Skaansar

Jeg organiserer og koordinerer all aktivitet på Dramatikkens hus samt annen ekstern aktivitet. Min oppgave er å sørge for at arrangementene gjennomføres til best mulig tilfredstillelse for de skapende, utøverne og publikum innenfor de økonomiske rammene som gis. Jeg bistår kunstnerisk leder angående prioritering og programmering.

Pernille har tidligere jobbet ved bla. Nationaltheatret, Centraltheater i Leipzig, Oslo Nye Teater og Riksteatret.