Pernille Skaansar Produksjonsleder

Pernille Skaansar

Jeg organiserer og koordinerer  all  aktivitet på Dramatikkens hus  samt  annen ekstern aktivitet. Min oppgave er å sørge for at arrangementene gjennomføres til best mulig tilfredstillelse for de skapende, utøverne og  publikum innenfor de økonomiske rammene som gis.  Jeg bistår  kunstnerisk leder angående prioritering og programmering.

Pernille har tidligere jobbet ved blant annet Nationaltheatret, Centraltheater i Leipzig, Oslo Nye Teater og Riksteatret.