Sigrun Daireaux Administrativ leder

Sigrun Daireaux

Jeg har det overordnede ansvaret for økonomistyring, organisasjonsutvikling og bygningsdrift, herunder kontrakter og samarbeidsavtaler, budsjetter og regnskap, myndighetskontakt og leverandøravtaler.

Sigrun er utdannet sivilingeniør i fysikk fra NTNU. Hun har tidligere jobbet som Investment Manager i Statoil Technology Invest og har omfattende styreerfaring.