Sigrun DaireauxAdministrativ leder

Small Dramatikkens Hus portretterstab2020 112

Jeg har det overordnede ansvaret for økonomistyring, organisasjonsutvikling og bygningsdrift, herunder kontrakter og samarbeidsavtaler, budsjetter og regnskap, myndighetskontakt og leverandøravtaler.

Sigrun er utdannet sivilingeniør i fysikk fra NTNU. Hun har tidligere jobbet som Investment Manager i Statoil Technology Invest og har omfattende styreerfaring.