Trine KlevenKommunikasjonsansvarlig

Trine Kleven Dramatikkens Hus portrett

Jeg er redaktør for nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev og vår årlige katalog med oversikt over dramatikere og deres nyskrevne dramatikk. Jeg intervjuer scenekunstnere, formidler nyheter om ny dramatikk og markedsfører podkaster og arrangementer som Dramatikkens hus er involvert i. Jeg tok initiativ til og var medbygger av søknadsportalen/arkiv.

Trine er utdannet litteraturviter med hovedfag i Allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Tromsø, og har 19 års erfaring innen formidling og prosjektledelse i kunst- og kulturfeltet og akademia.

Relatert