Christina Friis Administrativ leder

Christina Friis foto Eirik Seu Stokkmo

Som administrativ leder har jeg det daglige ansvaret for administrative, tekniske, drifts- og markedsmessige funksjoner ved Dramatikkens hus. Jeg har en bred kontaktflate mot scenekunstfeltet i Norge og internasjonalt, og er organisasjonens kontaktpunkt til myndigheter og samarbeidspartnere.

Christina har tidligere jobbet som nestleder i Stiftelsen Danse- og teatersentrum. Hun har vært operativ i å bygge opp arbeidet med internasjonal promotering og mobilitet i scenekunstfeltet, og har ledet en rekke sentrale internasjonale prosjekter. Friis har omfattende erfaring med økonomi- og virksomhetsdrift.