Søk tilskudd

Trykk på knappen for å bli tatt til søknadsportalen:

Introduksjon

Profesjonelle scenekunstnere, forfattere og andre kan søke om støtte til utvikling av ny dramatikk:

 • Skrivestøtte
 • Dramaturg
 • Verksted*

*En verkstedtildeling kan inneholde tekniker, rom, scene, honorar til verkstedsleder, regissør, skuespillere, dramaturg og lignende.

Fra og med juni 2023 har Dramatikkens hus et prøveprosjekt med søknadsfrister for skrivetildelinger, dramaturgtildelinger og verkstedtildelinger.

Neste frist våren 2024 er 27. mars.

Behandlingstid er 8 uker fra søknadsfrist.

Ønsker du innsyn i hvilke prosjekter, tekster og dramatikere som har fått tilskudd fra oss tidligere? Da finner du en utfyllende oversikt tilbake til 2019 i denne artikkelen.

Dramatikkens hus samarbeider med teaterorganisasjoner, festivaler og prosjekter i både inn- og utland. Her finner du en oversikt over våre tidligere samarbeider.

Søknadsguide

 • Hva er en dramatiker og en dramaturg?

  En dramatiker er en som skriver dramatikk.

  En dramaturg arbeider med den innholdsmessige dramaturgien (oppbyggingen) til en tekst. Dramatikkens hus har fire fast ansatte dramaturger og er tilknyttet en rekke frilans-dramaturger.

  Les mer om dramaturg-begrepet i Store norske leksikon.

 • Hvem kan søke midler?

  Har du en idé til eller skriver du dramatikk, så er du velkommen til å søke hos oss. Du kan søke skrivestøtte, dramaturgisk hjelp og/eller verksted (med tilgang til en av våre scener). Alle som søker får svar innen åtte uker.

  Vi har til enhver tid ca. 80 kunstnere som arbeider med ressurser fra oss for å skape ny dramatikk.

  Les mer og søk i søknadsportalen.

 • Hva kan jeg søke om?

  SKRIVESTØTTE: Midler for å kunne vie tid til å utvikle tekst. Tildelt beløp er vanligvis 20.000-60.000 kr, avhengig av arbeidets omfang. Se også oversikt over våre siste tildelinger.

  DRAMATURG: Kunstnerisk samtalepartner (dramaturg, instruktør eller andre relevante fagpersoner) for å bidra til å utvikle teksten; enten tid med en av Dramatikkens hus’ dramaturger, eller midler til å honorere en ekstern dramaturg. Tildelt beløp tilsvarer vanligvis ca 10-20 timers arbeid for dramaturg. Se også oversikt over våre siste tildelinger.

  VERKSTED: Arbeidsprosess der teksten arbeides med i et scenerom sammen med f.eks. regissør, skuespillere etc. Verksteder kan avvikles i Dramatikkens hus’ lokaler eller ute hos samarbeidspartnere. Verksteder avsluttes gjerne med en arbeidsvisning, der man kan invitere publikum. Tildelt beløp avhenger av verkstedets varighet og antall deltakere. Se oversikt over våre siste tildelinger.

  HUSDRAMATIKERSKAP: Husdramatikerordningen utlyses særskilt annethvert år. Inntil åtte dramatikere får utviklingsstøtte over to år, tilgang til Skriveloft og Dramatikkens hus’ dramaturger, samt prioritet til verksteder i våre lokaler.

 • Hva må søknaden inneholde?

  • Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan
  • Manus eller tekst – gjerne alt som er skrevet så langt, og heller for mye enn for lite!
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Informasjon om eventuelle samarbeidspartnere
  • Eventuelt planlagt premiere (dato og sted)
  • For verksteder: Varighet og deltakere
 • Hvor lang tid bruker dere på å behandle en søknad?

  Fra og med juni 2023 har Dramatikkens hus et prøveprosjekt med søknadsfrister for skrivetildelinger, dramaturgtildelinger og verkstedtildelinger.

  Neste frist våren 2024 er 27. mars.

  Behandlingstid er ca. 10 uker fra søknadsfrist.

 • Kan dere selge teaterstykket mitt til et teater?

  Nei, det er dramatikeren selv som eier og forvalter eget kunstverk. Teaterforlag og agenter kan selge teaterstykket, etter avtale med dramatiker.