GUIDE: Slik søker du verkstedstildeling

Nyhet 18.03.2024 av Adam Tumidajewicz
Vst illustrasjon

I verkstedsrommet kan du samle en hel besetning til å jobbe igjennom sceneteksten din.

Få tilgang til en hel verktøykasse med teaterutstyr - og gjør teksten din levende, kanskje for aller første gang!

Dramatikkens hus er ikke et programmerende teater, som kjent - men det foregår en hel haug med aktivitet på våre scener, året rundt - og det arrangeres en mengde visninger på huset.

Disse arbeidsvisningene er ofte sluttproduktet på et av våre verksteder, der du som dramatiker får anledningen til å vise frem arbeidet ditt for et interessert publikum.

Hva er et verksted?

Et verksted er en begynnende realisering av teksten. Teksten skal gå fra papiret til det levende rommet. Bokstavene på arket skal få møte skuespillere i rom og bli levende!

Et verksted består som regel av dramatiker, verkstedleder,og skuespillere. Scenograf, lysdesigner, komponist, danser, koreograf og andre fagdisipliner kan også delta. Vi bruker betegnelsen verkstedleder og ikke regissør eller dramaturg (eller fødselshjelper!) fordi vi tenker det er best betegnende for rollen.

Det finnes mange måter å arrangere verksted på. Vanligvis varer et verksted i en arbeidsuke (mellom mandag og fredag) og finner sted på dagtid i våre lokaler på Dramatikkens hus. Dramatikeren og "ensemblet" deres arbeider gjerne fra ca kl. 10 hele uka og undrer, utfordrer og tester materialet i felleskap.

Et verksted er ikke en del av prøvetiden til en oppsetning. Verkstedet er til for å utforske og utvikle sceneteksten slik at den kommer nærmere å bli klar for en produksjon.

Verkstedet disponerer våre lokaler og teknikere. Du får tilgang til et av våre scenerom, enten i Hallen eller Prøvesalen, i tillegg til møterom og skriveloft om det trengs, for bordlesninger og dialogmøter. Det er også kjøkken på huset så dere kan spise lunsj som en del av arbeidsdagen.

Våre teknikere er svært dyktige i arbeidet med lyd, lys og rom - det er mye verdi i å bruke disse aktivt for å utvikle teksten og løse praktiske problemer som dukker opp underveis.

Ofte vil et verksted ende med en arbeidsvisning, der du kan invitere publikum inn til gratis visning - og mange tar gjerne en liten økt med publikum etter visningen for å få tilbakemeldinger (og en debrief med verkstedsleder og skuespillere etterpå).

Vi ønsker gjerne at slike visninger skal være åpne for publikum, og holder de oftest på slutten av uka, gjerne på fredager klokken 14:00.

Du kan invitere spesielt interesserte på visningen, eller kontakter i bransjen. Det er også mulig å holde en lukket visning, kun for de du ønsker å vise teksten til. Det er fint om du kan ta stilling til om du ønsker å holde en visning kort tid etter tildelingen, så vi kan føre den opp i vår arrangementskalender.

Det å la en uferdig tekst møte et publikum er mindre skummelt enn det høres ut, da alle som kommer er klar over at dette er arbeid i prosess og ikke et ferdig resultat. Å bruke muligheten til å la materialet møte publikum har vi god erfaring med!

I vår søknadsportal har du mulighet til å søke tilskudd for å avholde verksted. Dersom du får tildelingen, avtaler vi et passende tidspunkt i månedene etterpå der det kan passe.

Hvordan lager jeg en søknad?

Vi ønsker at dramatikeren selv står for søknaden. Enhver søker i søknadsportalen må opprette en profil, og legge seg selv til som dramatiker ved søknaden.

Du starter med å huke av for hva du skal søke på. I dette tilfelle "verksted".

For mer informasjon om å fylle ut skjemaet i portalen, kan du lese denne guiden.

Hvem kan søke verkstedstildeling?

Verkstedstildelinger passer best for de som har en "viderekommen" tekst. Det vil si at du har et snart komplett verk, som kanskje allerede har vært en runde innom dramaturg en gang før, eller som du har pusset på lenge og ønsker å få satt ut i livet.

Det er ingen formelle krav til hvem som kan få en verkstedstildeling, men tildelingssummene og ressursene er langt mer omfattende enn våre andre søkbare midler, og det er begrenset med tid. Vi forsøker å fylle opp nærmest hele kalenderen med verksteder året rundt, men det er altså en noe høyere terskel for å få tildelt et verksted.

Hvis du får tildelt verksted vil en av våre dramaturger bli koblet på prosjektet som kunstnerisk ansvarlig fra husets side, som du vil ha kontakt med frem mot og underveis i verkstedet. Denne dramaturgen kan være verkstedsleder hvis du ikke har noen i kikkerten som du vil ha med. Eller vedkommende kan komme og gå litt i prosessen hos oss og følge deg opp underveis.

Det er ingenting i veien med å søke om dramaturgstøtte i tillegg, for eksempel som en forberedende økt i forkant av verkstedsgjennomføringen.

Du trenger ikke å ha hele besetningen til visningen din klar, eller vite hvem du ønsker å koble på som skuespiller, osv - det hjelper vi deg med i planleggingsfasen dersom du får tildelt verksted.

Ettersom verkstedstildelinger er mer omfattende, stilles det også krav til fremdriftsplan og et enkelt budsjett ved levering av verkstedssøknad. Les mer om det nedenfor.

Vi ønsker oss at verkstedene vi tildeler foregår hos oss, men vi kan også tildele verksteder andre steder. For eksempel kan det være geografiske utfordringer, eller at våre rom er booket opp som gjør at verkstedet holdes et annet sted.

CV og prosjektbeskrivelse

Utenom selve manuset du jobber med, skal du levere CV og prosjektbeskrivelse for sceneteksten din.

Dersom du allerede har tilknyttede skuespillere, regissører eller andre medprodusenter på teksten din påkoblet prosjektet, bør du også legge ved deres CV'er.

Prosjektbeskrivelsen din skal være en kort sammenfatning av kjernen i ditt prosjekt, og hva du ønsker å oppnå med teksten.

Lengden bør være på omtrent 100-700 ord, og du må gjerne bruke prosjektbeskrivelsen til å fortelle om formelle rammer for teksten, og kanskje særlig hva du tenker å jobbe med videre og utvikle i verkstedet.

Budsjett

Det viktigste med budsjettet er å synliggjøre hvilke ressurser du kommer til å trenge for å avholde ditt verksted.

Verkstedsmidlene pleier som regel å omfatte utgifter til å lønne personalet som deltar underveis.

Vi legger ikke begrensninger på hvor lange verksteder skal være. Alminnelig omsøkt lengde er 5 arbeidsdager, men du kan også planlegge for 3, 4 eller 10 dagers verksted.

Vi har en egen artikkel med en grundig budsjettguide som du kan lese her.

Vi bruker faste satser for skuespillere, verkstedsledere og så videre. De ser du i tabellen her.

Rolle Timehonorar Dagshonorar
RolleVerkstedsleder/regissørTimehonorar583Dagshonorar3500
RolleDramatikerTimehonorar583Dagshonorar3500
RolleDramaturgTimehonorar583Dagshonorar3500
RolleScenografTimehonorar475Dagshonorar2850
RolleSkuespiller*Timehonorar475Dagshonorar2850
RolleMusikere, pedagoger, dansere, etcTimehonorar475Dagshonorar2850

* Satser for skuespillere er utbetalt som lønn, så satsen oppgitt i tabellen inkluderer feriepenger, arbeidsgiveravgift, etc. Den reelle utbetalingen til skuespiller er derfor noe lavere.

Fremdriftsplan

Under fremdriftsplan skal du fylle ut hvordan du ser for deg å jobbe videre med ditt prosjekt.

Du trenger ikke nødvendigvis å ha hele løpet for prosjektet planlagt til minste detalj, og du trenger heller ikke utbrodere om luftige ambisjoner - men dersom det finnes en større plan for verket rundt eller utenom verkstedet, vil vi gjerne høre om det.

Dette hjelper med å gi oss innblikk i hvor langt du har kommet.

Planlegging

Vi må understreke at du ikke trenger å bekymre deg for mye for planleggingen av verkstedet før du søker - det arbeidet setter vi i gang med sammen om du får en tildeling!

Merk at vi av praktiske og økonomiske hensyn kan beslutte å gi en verkstedstildeling, men med endrede rammer - færre eller flere dager og personale kan tildeles, noe vi beslutter i dialog med deg som søker.

Til å begynne med kan vi innkalle til et produksjonsmøte. Det er for at alle på huset skal få et innblikk i prosjektet ditt og kan hjelpe deg finne ut av hvordan du best mulig bruker dagene hos oss. Vår produksjonsleder vil ta kontakt. De er praktisk ansvarlig for gjennomføring, organiseringer av datoer, tider og rom på huset, samt å samle personale.

Kommunikasjonsansvarlig på huset hjelper deg med å lage en oppføring i arrangementskalenderen, og sprer ordet i våre kanaler: På sosiale medier, i nyhetsbrev og på hjemmeside, samt eksterne arrangementskalendere.

Dramaturgen er din allierte på den kunstneriske siden. Dramaturgen kan være din gode sparringspartner fra du får tildeling til verkstedet er gjennomført.

Teknikerene ønsker å vite hva du ser for deg av bruk med tanke på lys/lyd o.l. Dersom du ikke har noen klare planer for dette, er de gode på å finne løsninger og gi liv til dine sceneanvisninger.

Dramatikkens hus har ikke kostyme, rekvisittlager, eller scenografi. Vi lager heller ikke scenografi til verksteder, men vi har vært med på verksteder som tar med en scenograf i rommet.

Manuset

Som med alle våre tildelinger er det kvaliteten på teksten du sender inn som avgjør hvorvidt du får en verkstedstildeling.

Legg ved ditt manus i .pdf-format. Noen ganger vil vi lese manus i papirform, så det er viktig at dokumentet er printervennlig og paginert (dvs. at du legger inn sidetall!).

Vi vil gjerne lese alt du har, selv om det er uferdig - selvfølgelig er det uferdig! Send alt du har skrevet så langt, og jo mer tekst, jo bedre.

Klikk her for å gå til søknadsportalen og lese mer om å søke støtte.