Dramatikkens hus

Component 2

Adresse:

Tøyenbekken 34, 0188 Oslo

Adresse:

Tøyenbekken 34, 0188 Oslo

Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk og samisk dramatikk og er fagfeltets utviklingsarena og prøverom. Dramatikkens hus skal utvikle kunstnerskap, bidra til å løfte kvaliteten på nyskrevet norsk dramatikk og arbeide for at tekstene blir produsert og finner et større publikum. Vi er også en fagarena og møteplass for et bredt spekter av scenekunstnere.

Vi bidrar med økonomiske midler, rådgivning, dramaturgstøtte og sceniske ressurser til profesjonelle scenekunstnere, forfattere og andre som ønsker å skrive eller utvikle ny dramatikk. I våre scenerom får dramatikere mulighet til å utforske tekstene sine sammen med blant andre regissører og skuespillere. Lesninger, åpne prøver, skreddersydde verksteder og foredrag arrangeres ukentlig. I tillegg avvikles festivaler og ulike egne arrangementer. Alle våre arrangementer er åpne for både bransje og publikum, med fri inngang.

Vår visjon er at ny norsk og samisk dramatikk blir det naturlige førstevalget for norske teatre og spilles i like stor grad som norske klassikere og utenlandsk dramatikk. Samarbeid med de faste scenene er sentralt for å oppfylle vår visjon. I tillegg kommer samarbeid med festivaler og sentrale aktører i det frie feltet.

Dramatikkens hus skal bidra til å skape levedyktig dramatikk i alle formater. 10% av alle våre kunstneriske midler er øremerket utvikling av dramatikk for barn og unge.

Vi mottar rundt 200 søknader om støtte i året gjennom vår søknadsportal. Vi behandler søknader kontinuerlig, med 8 ukers svarfrist. Det er til enhver tid 80 dramatikere som arbeider med støtte fra Dramatikkens hus, og vår årlige katalog over ferdigstilte verk siste år teller 50-60 verk.

Line Rosvoll er Kunstnerisk leder ved Dramatikkens hus og tiltrådte i 2014. Kunstnerisk leder er organisasjonens øverste leder og daglig leder. Kunstnerisk leder er ansatt på̊ et fireårig åremål. Lines åremål ble fornyet i 2018 og løper fram til mars 2022. Styret ved Dramatikkens hus oppnevnes av Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Sceneinstruktørforening, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teater- og Orkesterforening og av de ansatte, med én representant fra hver.

Dramatikkens hus mottar driftsmidler fra Kulturdepartementet og Oslo kommune.

Dramatikkens hus ble etablert som etterfølgeren til Det Åpne Teater (1986-2009). Det Åpne Teater var et verkstedsteater for norske dramatikere, etablert på initiativ fra Anne-May Nilsen. Stifterne var Anne-May Nilsen, Stian Sørlie, Barthold Halle, Esther Reiss og Steffen Johannessen. Teatret co-produserte rundt to produksjoner årlig sammen med andre teatre eller frie grupper, og var i tillegg vertskap for en rekke gjesteforestillinger hver sesong. Totalt hadde 26 forestillinger urpremiere ved Det Åpne Teater. I tillegg medvirket teatret til 21 urpremierer ved institusjonsteatre, 12 TV- og filmproduksjoner, 26 urpremierer ved frie teatergrupper og 12 forestillinger ved Norsk Dramatikkfestival.

Teateret flyttet i 1987 inn i Tøyenbekken 34, i de tidligere lokalene til Oslo Elektriske Sveiseverksted. Den eldste delen av dagens bygg er fra ca 1850. På 1980-tallet ble bygget brukt til lokaler for et bilutleiefirma, men var i svært dårlig stand og med jordgulv i størstedelen av arealene. Bygget ble reddet fra rivning i 1985, da Det Åpne Teater fikk en leieavtale med daværende gårdeier. I 1994 fikk Det Åpne Teater, med støtte fra Oslo kommune og Kulturdepartementet, kjøpe bygget, etter å ha utført omfattende rehabilitering innvendig. I dag er bygget vernet og regulert til spesialområde bevaring.

Etter en omlegging av strategi og driften, der man gikk bort fra produksjon av forestillinger, skiftet stiftelsen i 2010 navn til Dramatikkens hus.

Teatersjefer/kunstneriske ledere:

2014- : Line Rosvoll
2010-2014: Marit Solbu, Kai Johnsen og Jon Tombre
1999-2010: Franzisca Aarflot
1986-1999: Anne-May Nilsen

Ofte stilte spørsmål

 • Kan vi leie lokaler eller spille hos dere?

  Vi leier ikke ut lokaler. Våre scener er forbeholdt kunstnere som søker støtte til utviklingsarbeid gjennom vår søknadsportal.

 • Hvor kan jeg kjøpe billetter?

  Arrangementene på Dramatikkens hus er gratis, hvis ikke annet er oppgitt. Du kan reservere plass på www.hoopla.no.

 • Hvem samarbeider Dramatikkens hus med?

  Vi samarbeider med hele teaterfeltet i Norge, både det frie feltet og institusjonene, de som til enhver tid jobber med ny norsk dramatikk. Vi skreddersyr samarbeid etter ønsker og behov.

 • Hva er åpningstidene til Oslo Mekaniske Verksted?

  Oslo Mekaniske Verksted leier lokaler av oss. Vennligst se deres nettsider for deres åpningstider. Nettsidene til Oslo Mekaniske Verksted finner du her.

 • Når ble Dramatikkens hus etablert?

  Det Åpne Teater (1986-2009) (DÅT) var et verkstedsteater for norske dramatikere. Teatret co-produserte rundt to produksjoner årlig sammen med andre teatre eller frie grupper, og var i tillegg vertskap for en rekke gjesteforestillinger hver sesong. Etter en omlegging av strategi og driften, der man gikk bort fra å produsere teater, skiftet stiftelsen i 2010 navn til Dramatikkens hus.

Kataloger, årsberetninger og annen dokumentasjon

 • Kataloger: Ny norsk dramatikk

 • Årsberetninger

 • Informasjon til besøkende

 • Vår klima- og miljøforpliktelse

  Dramatikkens hus erkjenner at vår virksomhet medfører påvirkning på ytre miljø og klimaendringer, gjennom egen aktivitet samt indirekte via våre samarbeidspartnere og leverandører. Derfor tar Dramatikkens hus et ansvar for ytre miljø og klima som skal være forpliktende for vår virksomhet og integreres i den daglige driften.

  Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje.

  Dramatikkens hus skal ha en miljøstrategi og et effektivt miljøstyringssystem. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og til å overholde myndighetskrav og de krav som virksomheten selv har pålagt seg. Vi vil redusere Dramatikkens hus’ miljøbelastning, spesielt i forhold til avfall, energibruk og reiser/transport. Vi skal aktivt påvirke våre samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet.

  Alle i Dramatikkens hus er forpliktet til dette arbeidet. Alle funksjoner skal løpende vurdere sitt forhold til og påvirkning på miljøet. Det innebærer også at miljø- og klimaspørsmål skal vektlegges i prosjektprioriteringer og -arbeid.

 • Personvernerklæring

Ansatte

Ledige stillinger

Det finnes ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Våre scener

Dramatikkens hus har to scener. Våre scener er til disposisjon for scenekunstnere og dramatikere gjennom tildelinger via vår søknadsportal.

Vi leier ikke ut lokaler.

Small Dramatikkens Hus illustrasjonsbilder 2020 Lars Opstad 027

HALLEN: Ca 300 kvm, 140 sitteplasser i amfi

Small Dramatikkens Hus illustrasjonsbilder 2020 Lars Opstad 098

PRØVESALEN: Ca 70 kvm, inntil 70 sitteplasser

Styret

 • Monica Boracco (styreleder) , Dramatikerforbundet
 • Tom Remlov (nestleder) , Norsk teater- og orkesterforening
 • Knut Alfsen , Norsk Skuespillerforbund
 • Bjørn Sæter , Norsk Sceneinstruktørforening
 • Kristina Kjeldsberg , Ansattes representant
 • Varamedlemmer:
 • Ole Jørgen Løvås , Ansattes representant
 • Ingrid Forthun , Norsk Sceneinstruktørforening
 • Nina Wester , Dramatikerforbundet