Christina Friis Administrativ leder

Christina Friis foto Eirik Seu Stokkmo

Som administrativ leder har jeg det daglige ansvaret for administrative, tekniske, drifts- og markedsmessige funksjoner ved Dramatikkens hus. Jeg har en bred kontaktflate mot scenekunstfeltet i Norge og internasjonalt, og er organisasjonens kontaktpunkt til myndigheter og samarbeidspartnere.