Oversikt over tidligere tildelinger

Nyhet 15.02.2024 av Adam Tumidajewicz
Sokn illustrasjon web

Dramatikkens hus behandler hundrevis av søknader hvert år.

Her finner du en oversikt over tidligere tildelinger Dramatikkens hus har gjort.

Dramatikkens hus forvalter flere tilskuddsordninger som gir deg støtte til å arbeide med ny dramatikk. Det inkluderer muligheten for å søke skrivestøtte, hyre en dramaturg til å hjelpe deg med teksten din, eller søke om tilgang til våre lokaler, med teaterressurser til, for å jobbe med en tekst på scenen.

Slik leser du oversiktene

Vi har gruppert tildelingene etter de tre kategoriene tildelinger vi har. Dersom det er en skrivetildeling, er det et kontantstipend for å gi en dramatiker anledning til å dekke utgifter i forbindelse med å ta seg tid til å utarbeide den tekst.

Dramaturgtildelingene er som regel at søker får dekket utgiftene med å hyre en dramaturg som medhjelper til å videreutvikle en eksisterende tekst. Denne dramaturgen kan være en intern ressurs ansatt ved dramatikkens hus, men det kan også være eksterne dramaturger, f.eks. noen som er tilknyttet en pågående produksjon, en trofast leser/"redaktør" eller lignende. Dersom en tildeling er oppført med interne ressurser betyr det at de har fått tildelt arbeidstimer fra en av våre fast ansatte dramaturger. Slike tildelinger tilsvarer vanligvis lønnskostnader med 1-3 arbeidsdager.

Verkstedstildelinger består av ressurser som gis en tekst som er klar for å begynne produksjonsprosessen. Slike tekster vanligvis nær ferdigskrevet, og en søker om ressurser til å hyre en regissør, scenograf, skuespillere og så videre. En dramaturg kan også være en del av en verkstedstildeling, og ovennevnte dramaturgtildelinger kan f.eks. også være å dekke lønnskostnadene for å ha en dramaturg med på verkstedsprosessen.

De fleste verkstedstildelingene finner sted på Dramatikkens hus over en arbeidsuke, og et sentralt element i en slik søknad er at man får tildelt tid til å arbeide på våre scenerom, som prøvesalen eller hallen, med våre teknikere som en tilgjengelig ressurs i tillegg til innleid kunstnerisk personale. Verksteder kan også finne sted på eksterne lokasjoner. Summene som er oppsummert i disse tildelingsoversiktene er som oftest overslag/budsjetteringer av de samlede utgiftene som utgjør arbeidstimene til innleide skuespillere, rådgivere og teknikere. Dette kan også være oppgitt som interne ressurser, som oftest for våre husdramatikere som disponerer våre verkstedsressurser, men fremdeles må søke om tidspunkt og ledig plass i produksjonsplanen.

Se oversikt

I denne saken finner du en oversikt over alle våre tildelinger fra 1. januar 2019. Har du noen spørsmål om denne oversikten? Send en E-post til info@dramatikkenshus.no

Denne saken kommer alltid til å holdes oppdatert med offentlig informasjon om hva vi har delt ut. Si gjerne ifra om det er noe som mangler!

Klikk her for oversikt over alle tildelinger i 2023.

Klikk her for oversikt over alle tildelinger i 2021.

Klikk her for oversikt over alle tildelinger i 2020.

Klikk her for oversikt over alle tildelinger i 2019.