Sandy Oliver Gunn Teknisk ansvarlig

Sandy Johannes LF Sunde 001

Jeg har ansvar for teknisk planlegging og avvikling av arrangementer og verksteder. Jeg har mange års erfaring med lyd og lyddesign og jobber for å støtte og heve utviklingsprosessene ved Dramatikkens hus. Jeg pleier å si at jeg jobber i «the department of Hopes and Dreams».

Sandy har en bachelor i Production and Audio Engineering, Southern Institute of Technology, New Zealand. Han har bred bakgrunn innenfor lyddesign og production management, som blant annet innebærer turnévirksomhet ved Cirque du Soleil.