Gunhild Lind Administrasjonskoordinator / Regnskapsansvarlig

Gunhild1

Jeg har ansvar for den daglige regnskapsføringen, IT-systemer, praktiske oppgaver og bestillinger i forbindelse med driften av huset, rundt arrangementer og verksteder.