Ole Jørgen Løvås Teknisk ansvarlig

Ole Jørgen Løvås Dramatikkens Hus portrett

Jeg har ansvar for teknisk avvikling av arrangementer og verksteder. I sammenheng med verksteder er jeg ofte med på å utvikle tekniske og scenografiske løsninger. I tillegg har jeg ansvar for drift av husets lyd og AV-utstyr.

Ole Jørgen er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi og har arbeidet med elektroniske medier, lyd, lys og scenografi innenfor teater i en årrekke.