Hanna Kanutta Helstad Produksjonsleder

Portretter Johannes LF Sunde 008

Jeg jobber med organisering og koordinering av aktivitet på Dramatikkens hus. Jeg gjør alt fra administrative til praktiske oppgaver knyttet til gjennomføring av husets arrangementer. Jeg har ansvar for bemanning og oppfølging av avviklingsansvarlige og teaterverter.

Hanna er utdannet kulturprosjektleder fra Høyskolen Innlandet og har fem års utdannelse fra Universitetet i Oslo med studier i Kultur og kommunikasjon og pedagogikk. Hun har lang erfaring med kunstformidling og kundeveiledning og salg i kulturfeltet. Ved siden av jobber Hanna utøvende som stemmeskuespiller.