Nye retningslinjer for søknadsbehandling på Dramatikkens hus

Nyhet 26.06.2024 av Adam Tumidajewicz
Dramatikkens Hus illustrasjonsbilder 2020 Lars Opstad 027

Fra 1. september åpner søknadsportalen vår igjen.

Vi endrer retningslinjene for søknadsbehandling - blant annet går vi tilbake til løpende behandling av skrive- og dramaturgtildelinger!

Vi endrer retningslinjene for søknadsbehandling - blant annet går vi tilbake til løpende behandling av skrive- og dramaturgtildelinger!

Siden innføringen av et prøveprosjekt med søknadsfrister for våre tilskuddsordninger, har Dramatikkens hus mottatt en rekordstor mengde søknader - med stadig økende søknadsmengde for hver frist.

Siden fristen i april har vi gjennomført en evaluering med sikte på å gjøre søknadsbehandlingen smidigere. Disse endringene kunngjøres i dag, med og trer i kraft da søknadsportalen åpnes igjen fra 1. september. Les videre for å se hva som er nytt!

Kort oppsummert:

  • Skrivetildelinger og dramaturgsøknader kan nå søkes løpende - uten frist! Løpende søknadsbehandlingstid blir ca. 10 uker fra innsending.

  • Verkstedstildelinger vil fremdeles behandles med søknadsfrist, for å få tid til å planlegge datoer, etc.

  • Søkere til verksted og skrivetildelinger må først kvalifisere ved å ha tidligere fått minst ett originalverk oppført i profesjonell kontekst*.

  • Det opprettes en Nye dramatikere-ordning for de som ønsker skrivetildeling, men ikke kvalifiserer jamfør ovenstående. Søknader til denne mottas og behandles med frist, første gang 15. januar 2025.

  • Søknadsportalen vil gjenåpne og ta imot søknader fra 1. september 2024. Første frist for verkstedstildelinger utløper 1. oktober 2024.

Løpende behandling er tilbake

Vi har erfart at søknadsfristene inviterer til mange nye søkere, og til høye søknadstall hver gang. Det er i utgangspunktet veldig bra! Det medfører derimot et stort press på søknadsbehandlingen, og kan bety at søkere må vente lenge på svar på sine skrivetildelingssøknader.

Derfor gjøres det nå to grep:

  1. Vi fjerner fristene og innfører løpende søknadsbehandling (med 10 ukers saksbehandlingstid fra innsending) for skrivetildelinger og dramaturgtildelinger.

  2. Det stilles som krav til søkere til skrivetildeling, dramaturgstøtte og verksteder at de tidligere har hatt ett av sine originalverker fremført i en profesjonell kontekst. Offentlige lesninger ved dramatikkfestivaler, institusjonsteatre, programmerende scener og andre profesjonelle arenaer oppfyller kravet. Er du i tvil, kontakt en av våre dramaturger.

Dramatikere som tidligere har mottatt tilskudd fra Dramatikkens hus kvalifiserer automatisk til å søke løpende tilskudd, uavhengig av kvalifikasjonskravet som trer i kraft når portalen åpner 1. september

Merk at verkstedstildelinger fremdeles vil behandles med søknadsfrist. Verksteder som skal ha tid vinter/vår 2025 må sende inn søknad innen 1. oktober 2024.

Nye Dramatikere-ordningen

Vi har fremdeles et overordnet mål om å hjelpe frem nye skrivende, både med skrivestøtte og dramaturgtildelinger. Derfor har vi arbeidet med å opprette en egen søknadsordning for deg som ikke tidligere har hatt en profesjonell oppføring av din egen originale scenetekst.

Ordningen starter opp som en pilot etter sommeren, og høsten 2024 begynner vi arbeidet med å finpasse detaljene før midlene er klare for å søkes om i 2025.

Merk at dramatikere som har hatt en oppføring tidligere og kvalifiserer til løpende tildelinger kan dermed ikke søke tildeling under nye dramatikere-ordningen. Det vil komme mer informasjon, med konkrete søknadskriterier, om Nye dramatikere-ordningen i forkant av første søknadsfrist.

Første søknadsfrist for Nye dramatikere-midler vil bli 15. januar 2025. Behandlingstiden for disse søknadene er ca. 10 uker.

Kommende frister

Søknadsportalen vår er for tiden stengt fra å motta nye søknader. Den vil oppdateres for å samsvare med disse nye retningslinjene, og åpner for å motta søknader igjen den 1. september. Her er oversikt over kommende frister:

  • Søknadsportalen åpner for å motta løpende søknader til dramaturgstøtte og skrivetildeling den 1. september 2024.

  • Første frist for å sende inn søknader til verksteder som skal avholdes ila våren 2025 er 1. oktober 2024.

  • Første søknadsrunde for deg som vil søke verksted eller skrivetildeling under Nye dramatikere-ordningen har frist den 15. januar 2025.