GUIDE: Slik lager du budsjett til søknaden din

Nyhet 19.03.2024 av Adam Tumidajewicz
Budsjettguide2

I vår budsjettguide finner du noen korte tips om utfylling av budsjett, satser for medvirkende og et eksempelbudsjett du kan bruke.

Denne artikkelen er en del av serien med guider for å hjelpe deg med å fylle ut søknaden når du søker tilskudd hos Dramatikkens hus. Nedenfor finner du lenker til guider for de individuelle søknadsordningene:

Når skal jeg levere budsjett i søknaden?

Kort oppsummert: Lever budsjett hvis du kan og har. Hvis du har fått støtte andre steder til prosjektet må vi vite det.

Det er derfor ikke alle søknader for skrivetildeling eller dramaturg som krever budsjett.

For en verkstedsøknaden vil vi at du lager et enkelt budsjett som primært sier noe om hvor mange kunstnere som skal være med. Vi bruker faste satser for skuespillere, verkstedsledere og øvrig kunstnerisk personale, som du kan se nedenfor.

Vi er klar over at prosjekter endrer seg over tid – og ingenting er
skrevet i sten
. Får du verkstedtildeling vil vi gå i dialog med deg og sammen finne ut av hva som er nødvendig for å få et godt verksted til ditt prosjekt.

Hva kan jeg søke om å få dekket?

Verkstedsmidlene pleier som regel å omfatte utgifter til å lønne personalet som deltar underveis.

Vi legger ikke begrensninger på hvor lange verksteder skal være. Alminnelig omsøkt lengde er 5 arbeidsdager, men du kan også planlegge for 3, 4 eller 10 dagers verksted.

Dramatikkens hus vil prioritere å dekke utgifter til skuespillere og kunstnerisk personale. Om du har et større prosjekt som får tildelinger fra flere kilder og har flere utgifter enn de som verkstedstildelingen vår vil dekke, er det bra om budsjettet ditt viser helheten av inntekter og utgifter.

Når du søker om å avholde verkstedet i våre lokaler, kan du utelate utgifter til lokalleie, lyd/lys og teknikere. Å dekke utgiftene til disse er en del av din verkstedstildeling hos oss, men du trenger ikke å skrive de inn i budsjettet - det har vi kontroll på!

Vi bruker faste satser for skuespillere, verkstedsledere og øvrig kunstnerisk personale. De ser du i tabellen her:

* Satser for skuespillere er utbetalt som lønn, så satsen oppgitt i tabellen inkluderer feriepenger, arbeidsgiveravgift, etc. Den reelle utbetalingen til skuespiller er derfor noe lavere.

Satser for honorering på verksted

Rolle Timehonorar Dagshonorar
RolleVerkstedsleder/regissørTimehonorar583Dagshonorar3500
RolleDramatikerTimehonorar583Dagshonorar3500
RolleDramaturgTimehonorar583Dagshonorar3500
RolleScenografTimehonorar475Dagshonorar2850
RolleSkuespiller*Timehonorar475Dagshonorar2850
RolleMusikere, pedagoger, dansere, etcTimehonorar475Dagshonorar2850
Eksempelbudsj web

Merk at satsene i dette skjermbildet er utdatert, nye satser finner du i tabellen over.

Eksempelbudsjett

For å hjelpe deg litt på vei, har vi laget et simpelt eksempelbudsjett du kan bruke som utgangspunkt for din søknad. Du kan laste det ned her:

Eksempelbudsjettet har med satser for skuespillere, dramaturg og en innleid musiker. Det har også med finansiering fra en annen, hypotetisk støtteordning for å gi eksempel på hvordan du kan vise frem dette.

I dette eksempelet søkes det om 5 dagers verksted hos oss på dramatikkens hus for en tekst der du som dramatiker har med to skuespillere og en dramaturg fra huset. I tillegg har vi med at du har søkt om støtte fra en annen ordning for å betale en musiker til å hjelpe til underveis, og avtalt en fast sum med denne i forkant.

Eksempelbudsjettet kan redigeres fritt og kan godt brukes som mal til din søknad. Litt enkel teknisk veiledning følger med i dokumentet. Husk å eksportere/lagre dokumentet som en PDF for best mulig lesbarhet!

Har du spørsmål i forbindelse med budsjettering som ikke besvares her? Send i så fall en epost til info@dramatikkenshus.no.