GUIDE: Slik søker du skrivetildeling

Nyhet 11.03.2024 av Adam Tumidajewicz
Illustrasjon skrivetildeling

Dramatikkens hus kan bistå med pengestøtte for å gi deg tid til å skrive.

En skriveprosess krever tid og penger. Med skrivestøtte fra Dramatikkens hus vil vi deg muligheten til å dedikere deg til arbeidet.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du skal gå fram for å søke skrivestøtte fra Dramatikkens hus. Dersom du har ytterligere spørsmål utenom det som blir besvart her, send en mail til info@dramatikkenshus.no og spør!

Formålet med skrivestøtten er å bidra til å finansiere praktiske utgifter og frigjøre tid til å arbeide som dramatiker. Det stilles ikke krav til formell kompetanse og erfaring, men vi ber deg legge med en CV.

I vår søknadsportal har du mulighet til å søke skrivetilskudd.

Hvordan lager jeg en søknad?

Vi ønsker at dramatikeren selv står for søknaden. Enhver søker i søknadsportalen må opprette en profil, og legge seg selv til som dramatiker ved søknaden.

Du starter med å huke av for hva du skal søke på. I dette tilfelle "skrivetildeling".

For mer informasjon om å fylle ut skjemaet i portalen, kan du lese denne guiden.

Hvem kan søke skrivestøtte?

Kort oppsummert er skrivestøtte tilgjengelig for alle - både etablerte og ferske dramatikere. Har du en scenetekst du brenner for og vil realisere kan du søke. Vi støtter i all hovedsak originale scenetekster. Det er svært sjelden vi støtter dramatiseringer av f.eks. bøker, da må i så fall den nye teksten være helt særegen.

Summene som tildeles spenner vanligvis mellom 20.000 og 60.000 kr, alt ettersom hvor mye arbeid som kreves. Et skriveprosjekt kan få støtte fra flere støtteordninger enn Dramatikkens hus, og du oppgi om du har fått støtte fra andre kilder i søknaden din.

Det stilles ikke krav til at teksten må være uoppført. Du kan søke skrivetildeling på en tekst som f.eks. har vært gjennom en arbeidsvisning tidligere, om du ønsker å utvide eller videreutvikle den. Da bør du tydeliggjøre hvorfor du trenger skrivestøtte og hvordan du vil utvikle teksten videre.

Hva skal skrivestøtte-søknaden inneholde?

Skrivesøknaden skal hovedsakelig inneholde: Din CV, teksten du jobber med og en prosjektbeskrivelse, og gjerne et synopsis.

Det finnes mange forskjellige måter å utarbeide scenetekst på, så det er viktig å gi oss et innblikk i hva slags visjon du har for prosjektet ditt før alle ordene er nede på papiret.

Prosjektbeskrivelsen skal speile hva du ønsker å undersøke, for eksempel: Hva er tematikken du ønsker å ta opp, og hvordan vil du gjøre det? Hva er ditt prosjekt og hva er viktig for deg med nettopp dette?

Budsjett og fremdriftsplan

Du trenger ikke legge med fullstendig budsjett og fremdriftsplan i en skrivestøttesøknad, med mindre du har det. Men vi som leser vil gjerne forstå hvor prosjektet ditt er i løypa og tydeliggjøre finansiering fra andre kilder, så legg ved det du har.

Skal jeg sende manus?

Ja, du skal sende oss manus! Vi ønsker å lese det du har skrevet. Vi regner med at du allerede har kommet et stykke på vei med teksten, og vil gjerne lese det - send alt du har skrevet så langt, og jo mer tekst, jo bedre. Du søker om å utvikle teksten, så vi forventer ikke at den er ferdig.

Legg ved ditt manus i .pdf-format. Noen ganger vil vi lese manus i papirform, så det er viktig at dokumentet er printervennlig og paginert (dvs. at du legger inn sidetall!).

Noen prosjekter kan befinne seg på et svært tidlig stadie eller dreier seg rundt et format som enda ikke har et fyldig manus. Vi kan også gi skrivetildelinger basert på synopsis og prosjektbeskrivelse, men send så utfyllende scenetekst/synopsis som mulig.

Klikk her for å gå til søknadsportalen og lese mer om å søke støtte.