GUIDE: Slik søker du dramaturg

Nyhet 14.03.2024 av Adam Tumidajewicz
Dramaturg illustrasjonsfoto

Morten Cranner (t.v.) og Ole Johan Skjelbred leser og gir råd til en mengde nye teatertekster.

Gi din tekst behandlingen den fortjener: En oppmerksom leser med kyndige teaterøyne. Her er vår guide til å søke hjelp fra dramaturg.

For den uinnvidde kan det være litt uklart hva en dramaturg egentlig gjør. Store norske leksikon kan gi en grei innledning, men det er først i praksis at en merker hvor mye verdi en god dramaturg kan tilføye en scenetekst.

På Dramatikkens hus har vi flere dramaturger som på heltid arbeider med å gi råd og bidra til utviklingen av dine scenetekster. Vi kaller denne gruppen for dramaturgiatet, og det er også de som i samråd med kunstnerisk leder og kunstnerisk utvalg (som også består av eksterne dramaturger i tillegg til de ansatte på huset) behandler søknadene vi får tilsendt.

I vår søknadsportal har du mulighet til å søke tilskudd for å hyre en dramaturg.

I denne guiden gjennomgår vi detaljene ved å søke dramaturg, og hva du kan gjøre for å sikre god kvalitet på din søknad.

Hvordan lager jeg en søknad?

Vi ønsker at dramatikeren selv står for søknaden. Enhver søker i søknadsportalen må opprette en profil, og legge seg selv til som dramatiker ved søknaden.

Du starter med å huke av for hva du skal søke på. I dette tilfelle "Dramaturg".

For mer informasjon om å fylle ut skjemaet i portalen, kan du lese denne guiden.

Hvem kan søke dramaturgstøtte?

Dramaturgen sin rolle kan defineres på forskjellige måter, og søknadsordningen for dramaturgstøtte er ment å favne over mangfoldige arbeidsmetoder.

Hovedformålet med å få dramaturgstøtte er å hyre inn en kompetent teaterekspert til å lese igjennom din tekst og gi innspill til forbedringer, for eksempel for å finne den riktige retningen å jobbe videre med sceneteksten din.

Dramaturgstøtten kan gis som veiledning med en av våre faste dramaturger her på huset, eller som midler til å finansiere en ekstern dramaturg - for eksempel noen du har arbeidet med tidligere og ønsker å knytte til ditt prosjekt.

Dramaturgstøtten passer for deg som er i en arbeidsprosess med en scenetekst. Det bør være en tekst som er et stykke på vei, så det er tilstrekkelig med materiale å kunne gi feedback på. Det er for øvrig ingen formelle krav til erfaring og kvalifikasjoner for å få tildelt dramaturgstøtte.

Du kan også søke om dramaturgstøtte som en del av en verkstedssøknad, for eksempel om det er en konkret dramaturg du vil ha med deg inn i verkstedsrommet og ønsker midler til å hyre inn deres ekspertise for verkstedets varighet.

Hva skal dramaturgsøknaden inneholde?

Dramaturgsøknaden skal hovedsakelig inneholde: Din CV, teksten du jobber med og en prosjektbeskrivelse, og gjerne et synopsis.

Prosjektbeskrivelsen skal speile hva du ønsker å undersøke, for eksempel: Hva er tematikken du ønsker å ta opp, og hvordan vil du gjøre det? Hva er ditt prosjekt og hva er viktig for deg med nettopp dette?

Budsjett

Du trenger ikke legge med fullstendig budsjett og fremdriftsplan i en dramaturgstøttesøknad, med mindre du har det. Men vi som leser vil gjerne forstå hvor prosjektet ditt er i løypa. Du bør også opplyse om finansiering fra andre kilder, så legg ved det du har.

Fremdriftsplan

Under fremdriftsplan skal du fylle ut hvordan du ser for deg å jobbe videre med ditt prosjekt. Du trenger ikke nødvendigvis å ha hele løpet for prosjektet planlagt til minste detalj, og du trenger heller ikke utbrodere luftige ambisjoner.

Vi ønsker å vite hvor langt du har kommet i arbeidet. Vi vil vite hva som gjenstår, og særlig hva du trenger hjelp med for å bringe din tekst eller prosjekt videre.

Manuset

For en dramaturgsøknad er det naturligvis manus som står i sentrum, så legg ved ditt manus i .pdf-format. Noen ganger vil vi lese manus i papirform, så det er viktig at dokumentet er printervennlig og paginert (dvs. at du legger inn sidetall!).

Vi vil gjerne lese alt du har, selv om det er uferdig - selvfølgelig er det uferdig! Send alt du har skrevet så langt, og jo mer tekst, jo bedre.

Klikk her for å gå til søknadsportalen og lese mer om å søke støtte.