Dramatikkens hus søker nye husdramatikere fra september 2024

Nyhet 30.01.2024
Illustrajsonsbilde utlysning

Fire nye husdramatikere søkes, frist 1. februar. Opprinnelig publisert 30. november 2023.

Våre husdramatikere er en sentral del av virksomheten til Dramatikkens hus. Siden 2014 har vi hatt 46 husdramatikere tilknyttet huset. Nå søker vi nye husdramatikere, og kunngjør samtidig noen endringer ved ordningen.

Les pressemelding i forbindelse med endringene og utlysningen her.

Fra 2024 vil husdramatikerne motta en godtgjørelse tilsvarende statens kunstnerstipend. Dette vil i tillegg bli utbetalt med feriepenger og pensjon. I september 2024 skal 4 nye husdramatikere ønskes velkommen for en 2-årig periode.

Søknadsfrist: 1. februar 2024.

SØK HER

Om programmet

Programmet skal favne dramatikere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet. Programmet skal være fleksibelt, forfatterstyrt og skreddersydd etter den enkelte dramatikers behov.

Husdramatikerne får tilgang til teaterfaglige ressurser som dramaturg, verkstedleder, skuespillere, og sceneteknikk. Som husdramatiker kan du benytte husets skriveloft, scener, visningsmuligheter og formidlingsapparat, med mulighet til å initiere egne prosesser og delta i felles samlinger. Praktisk arbeid som tekstverksteder og lesninger er en del av programmet. Vi oppmuntrer til samarbeid og utveksling mellom de involverte skrivende.

Vi samarbeider med ulike utviklingsmiljøer og teaterbransjen landet rundt, og deltakerne skal kunne bo og arbeide på forskjellige steder.

Hvem kan søke

Dramatikkens hus jobber for økt mangfold i norsk teater og ny norsk dramatikk. Dette inkluderer de nasjonale minoritetsspråkene. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Tidligere husdramatikere har også anledning til å søke. 

Kriterier

Søkere må ha fått minimum ett originalverk for scenen oppført i profesjonell sammenheng.

For å kunne bli husdramatiker må du hovedsakelig bo og virke i Norge. Når det anses som rimelig kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Husdramatikere kan ha inntil 50 % stilling i andre varige arbeidsforhold. Andre kortvarige engasjement som til sammen utgjør mer enn en 50% stilling, må ikke overskride 4 måneder per år.

Husdramatikerprogrammet kan ikke søkes av personer under utdanning som utgjør mer enn 15 studiepoeng pr. semester.

Innhold i søknaden

Søknaden må inneholde CV, en beskrivelse av aktuelle prosjekter for perioden som husdramatiker, og inntil to representative scenetekster – det kan være tekst under utvikling. 


Behandling

Søknadene vurderes av en jury, ledet av Camara Lundestad Joof, ny kunstnerisk leder fra høsten 2024.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

SØK HER

Om Dramatikkens hus

Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk og samisk dramatikk og er fagfeltets utviklingsarena og prøverom. 

Dramatikkens hus skal utvikle kunstnerskap, bidra til å løfte kvaliteten på nyskrevet norsk dramatikk og arbeide for at tekstene blir produsert og finner et større publikum. 

Vi er en fagarena og møteplass for et bredt spekter av scenekunstnere.