Dette er den nye husdramatikerordningen

Pressemelding 09.11.2023 av Adam Tumidajewicz
Line og camara

Nå åpner vi for søkere til neste kull med husdramatikere, med vesentlige endringer. Påtroppende kunstnerisk leder Camara Lundestad Joof forklarer visjonen bak.

– Vi omstrukturerer det. Vi krymper og ekspanderer det på en og samme tid, sier Camara Lundestad Joof.

Siden 2014 har 46 ulike dramatikere vært en del av ordningen. I dag utlyser vi en søknadsrunde for neste kull, med mål om å ta opp 4 husdramatikere fra høsten 2024.

– Vi går fra ti dramatikere i dag, til fire. Disse fire vil motta en godtgjørelse tilsvarende statens kunstnerstipend. Dette vil i tillegg bli utbetalt med feriepenger og pensjon, forteller Camara Lundestad Joof.

Stipendet vil tilsvare 318.352 kr i året i 2024, halvparten av medianinntekten i Norge. Tidligere har hver husdramatiker mottatt økonomisk støtte i underkant av 60.000 kr per halvår, så dette vil nær tredoble støtten husdramatikere får i dag.

Utlysningen ligger ute her, med søknadsfrist 1. februar 2024.

– Det vil gjøre husdramatikerprogrammet til et stipend som tar kunstnerøkonomien på alvor. Risikoen må kunne ligge i kunstverket, ikke alltid i å leve som kunstner. Målet med endringen er å gi de fire utvalgte dramatikerne arbeidsro og stabilitet til å gjøre dypdykk i sine egne kunstnerskap.

– Hver dramatiker vil få skreddersydd et individuelt program som er tilpasset til den skrivepraksisen de har, forteller Joof.

For å bli husdramatiker må man ha hatt en profesjonell oppføring av originalverk skrevet for scenen. Alle husdramatikerne vil i tillegg ha ressursene på huset til disposisjon.

Nåværende kunstnerisk leder Line Rosvoll forteller at denne endringen gjøres med full støtte fra styret og sittende ledelse.

– Jeg synes dette er en kjempegod idé. Det frigir også ressurser her på huset til å lese, gi råd og støtte opp til nye stemmer i norsk dramatikk. Vi har et solid apparat med ansatte og Dramatikkens hus er en institusjon for hele landet. Vi ser at vi stadig når ut til flere - det skal vi fortsette med, sier Rosvoll.