Eivind Riise Hauge

Eivind Riise Hauge foto Helge Skodvinjpg

Foto: Helge Skodvin

Eivind Riise Hauge (1980) utga sitt første teaterstykke ROP! i 2018. Han har også utgitt tre novellesamlinger, en roman og fagboken Sjakk: Spillenes konge.Hauge jobber som litteraturformidler og spesialbibliotekar ved Bergen fengsel, etter mange år som miljøterapeut innen rusomsorgen. I 2019 skrev han sceneteksten Beverriket.