Janus Kramhøft

Janus kramhøft foto privat

Foto: Privat

Janus Kramhøft (1972) er dansk journalist og forfatter, bosatt i Oslo. Han var elev på det første kull på dramatikerutdannelsen ved Aarhus teater. Kramhøft har skrevet dramatikk, laget litterære montasjer og utgitt flere bøker, blant andet romanene Alle steder ser dig og Et andet land.