Solveig Styve Holte om: Mellom kanonen og arkivet - intertekstualitet i koreografisk praksis (2023)

Foto Tale Hendnes: