Behandling av verkstedsøknader midlertidig stanset

16.03.2020

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset behandler vi ikke verkstedsøknader per nå.

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset behandler vi ikke verkstedsøknader per nå. Alle verkstedsøknader mottatt i denne perioden vil derfor bli avslått. Dersom prosjektet kan komme videre med en annen type støtte (skrive- eller dramaturgstøtte), ber vi om at det sendes en annen søknad i stedet. Vi vil informere om når vi åpner for mottak av verkstedsøknader igjen. På grunn av koronavirus-situasjonen er også vår generelle kapasitet til å behandle søknader noe redusert. Økt saksbehandlingstid må påregnes. Vi ber om forståelse for dette.