Et sjumilssteg nærmere premieren

Intervju 02.10.2023 av Adam Tumidajewicz
Tankekjor scenen

Skuespillere Emma Bones (t.v.) Anette Løbach og Henrik Spantell Valdermo under prøvevisningen av "Tankekjør"

Det skal mye jobb til før en prøvevisning - for ikke å snakke om en premiere! Vi får et innblikk i et stykke som er midt imellom disse to milepælene.

Husdramatiker Nelly Winterhalder har etablert seg som en produktiv og spennende dramatiker med erfaring fra flere kunstfelter. Vi har fulgt hennes arbeid i samarbeid med Brageteatret for hennes nye forestilling Tankekjør denne uken mens de jobber frem mot en premiere i januar.

– For meg så er det en god følelse av å ikke være alene i skriverommet og måtte finne ut av det selv, men at jeg også kan spille på det alle andre kommer med. Da kan vi spille hverandre bedre, sier Winterhalder.

Forestillingen er et bestillingsverk for Brageteatret for barn i alderen 10-13 år. Den har premiere i januar 2024 og skal siden ut på turné med Den Kulturelle Skolesekken.

– Det er som en samtale, det går frem og tilbake. Jeg kom med noen skisser på det første verkstedet for noen måneder siden. Jeg tok på et vis med meg en idé og la den fram, og så drodlet Nora og skuespillerne videre på gulvet. Og så tok jeg noen gullkorn derfra igjen og skrev videre på det. Spesielt viktig ble det med karakterene vi har skapt alle sammen i dette rommet, forteller Nelly.

Nora Evensen står ved siden av Nelly og forteller i detalj om hvordan de har arbeidet med stykket de siste tre dagene. I tillegg til å ha regi på Tankekjør er Nora også teatersjef for Brageteatret. Hun er begeistret for mulighetene en slik verkstedsøkt gir.

– Vi har hatt et ordentlig verksted - med mange verktøy! Vi har hatt med 3 skuespillere, komponist, regissør, scenograf og så har vi lys og lyd fra Dramatikkens hus. Alle har fått arbeide grundig med Nelly og hennes tekst. Det er et fantastisk utgangspunkt for å prøve ut stoffet, forteller Evensen.

Alle som har materialet klart kan søke om å få benytte seg av verkstedsordningen på Dramatikkens hus. Her kan du lese mer og levere verkstedssøknad.

Tankekjor prep

Nora Evensen (t.v.), komponist Eirik Myhr og Nelly Winterhalder samlet seg på skriveloftet for å gjennomgå materialet i forkant av verkstedsøkta.

– Sammenlignet med en prøveperiode i teateret er dette veldig verdifullt. Man kan på en måte tillate seg å tenke litt friere og annerledes. Man har ikke det tidspresset som er der i prøveperioden, noe som er veldig forløsende. Dette er en veldig bra måte å utvikle ny, spennende dramatikk på, sier teatersjefen.

Tankekjør handler om unge Selma som nettopp har flyttet til et nytt sted. Det er ikke første gang hun må prøve å passe inn i fremmede omgivelser. Gjennom handlingen får hun plutselig evnen til å høre hva de nye klassekameratene deres egentlig tenker - da lærer hun at de så altfor ofte ikke sier det de faktisk tenker på. På dagens arbeidsvisning blir det tydelig hvor mye ansvar lyden og scenografien tar i å bære stykket.

– Jeg er opptatt av forestillingen og ikke bare sceneteksten. Det er veldig viktig for meg som dramatiker at alt henger sammen som en helhet, da snakker vi lys og lyd, regigrep, og rommet, ikke minst. Jeg drar masse inspirasjon fra innspillene de andre kommer med, sier dramatiker Nelly Winterhalder.

Tankekjor publikum

Etter ferdigspilt prøvevisning fikk skoleklassen komme med innspill til stykket.

Den faktiske prøveperioden begynner i slutten av november med sikte på premieren i januar, men for alle involverte har man allerede tatt store skritt mot målet, innen flere disipliner.

– De karakterene som spilte på scenen nå, sitter sammen med meg ved skrivebordet og begynner å snakke av seg selv. Det er veldig mye jobb som blir gjort på scenegulvet her som gjør skrivingen min mye lettere, og gir nye, gode idéer, sier Nelly.

– Det er av stor betydning at Dramatikkens hus bidrar til utvikling av ny dramatikk på denne måten, legger Nora Evensen til.

– At de ikke kun har kontorer der dramatikerne får sitte i fred og skrive tekster, men at man også har dette rommet her som et verksted, et slags laboratorium for de dramatikerne som ønsker det. Teater er en kollektiv kunstform, og det skapes noe på en annen måte når disse ulike faggruppene treffes, sier regissøren.

Etter tre dagers intens jobbing ble verkstedet avsluttet slik de fleste verksteder på Dramatikkens hus slutter, nemlig med en arbeidsvisning. For anledningen fikk en hel skoleklasse besøke teatersalen i undervisningstiden!

Etter ferdigspilt stykke ble det tid til å snakke med besetningen og det ble samlet verdifulle innspill fra barna om hva de likte godt, og hva som enda kunne forbedres. Slik skal hundrevis av barn og unge få en enda bedre teateropplevelse når Brageteatret besøker deres skole.