Informasjon vedrørende koronavirus

Pressemelding 13.03.2020

Alle Dramatikkens hus’ aktiviteter og publikumsarrangementer før påske er avlyst som følge av koronavirus-situasjonen. Vi jobber fortløpende med å avklare veien videre med berørte kunstnere. Dramatikkens hus forholder seg til Folkehelseinstituttets og myndighetenes retningslinjer og anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vår søknadsportal er fortsatt i drift, men med noe begrenset betjeningskapasitet. Vi følger nøye med på utviklingen og vurderer situasjonen fortløpende.