Intervju med Lina Killingdalen og Ida Løken Valkeapää

Intervju 14.06.2019 av Trine Kleven
Ida Løken Valkeapää fraforestilling foto Elisabeth Kristensen

Foto: Elisabeth Kristensen

Intervju om arbeidet med hekseprosessene til forestillinga HAÍRESIS.