Kjære dramatikere og kjære teaterkolleger

Pressemelding 24.03.2020
Dramatikkens Hus portretterstab2020 234 Edit

Foto: Lars Opstad

Kjære dramatikere og kjære teaterkolleger,

vi på Dramatikkens hus hilser varmt til hver og en av dere. Vi savner de sceniske møtene våre, vi vet at dere skriver – fortsett med det! Mange sender oss tekster i disse dager, tekster som skal bli levedyktige, finne veien inn i teatret og møte publikum.

Dere skal vite at søknadsportalen er åpen og at Dramatikkens hus er i drift selv om aktivitetene på huset står på vent.

Vi jobber med å finne gode digitale løsninger for nye møteplasser for tekstutvikling og visninger.

Er det noe du lurer på, eller vi kan bistå med? Har du innspill? Ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen
Line Rosvoll
Kunstnerisk leder