Linda Gathu - «faɪə bɜːn»

07.11.2023
Linda hovedfoto

Foto: Marianne Wie

Linda Gathu bidrar med teksten «faɪə bɜːn» til husdramaraton 2023.

«I henhold til allerhøisete resolution af 25de oktober 1878 er commisionen herunder nedsatt til at undersøge de Sager der reiser seg og angaar Forbrydelser, der ere begaaede i og under det stedfundne Opprør den natten Ilden kom hit Byen»

faɪəbɜːn tar tak i historien om arbeideropprøret på St Croix i dansk- vest india i 1878 og de fire kvinnene som ledet opprøret.

Teksten er under utvikling som endel av en pågående triologi Linda jobber med, hvorav SUKKER var første del. faɪəbɜːn utvikles som endel av den skandinaviske scenetekstresidensen Nordiske samtaler.