UTLYSNING: Søker skeive stemmer, skeive perspektiver og skeiv tematikk

Nyhet 06.03.2022
Inger Kristin og Line feb2022 foto Alex Benjamin Oslo Pride

Leder for Oslo Pride Inger Kristin Haugsevje og kunstnerisk leder ved Dramatikkens hus Line Rosvoll. Foto: Alex Benjamin / Oslo Pride

Dramatikkens hus og SPKRBOX samarbeider med Oslo Pride om å hente inn nye tekster som kan bli til ny skeiv dramatikk. – Vi er ute etter nye skeive stemmer og nye skeive historier med egenart og kraft, sier kunstnerisk leder Line Rosvoll.

Hvem kan sende inn?
Alle. Vi leter etter skeive stemmer, skeive perspektiver og skeiv tematikk.

Innsendingskriterier?
Vi må få tekst tiltenkt scenen, altså ikke et filmmanus eller en roman. Manusutkastet du sender inn kan være kort eller langt, 5 sider eller 60 sider. I tillegg trenger vi en kort beskrivelse av prosjektet ditt, maks en A4-side, inkludert kontaktinfoen din.

Hva er innsendingsfristen?
Vi må ha alle tekster innen 19. april. Send til prosjekter@dramatikkenshus.no og legg ved tekstdokumentene, altså manusutkast og prosjektbeskrivelse, som vedlegg i e-posten.

Hva skjer med de innsendte bidragene?
Bidragene blir lest av en representativ jury med fagfolk fra SPKRBOX, Oslo Pride og Dramatikkens hus. Tre av innsenderne mottar et skrivestipend på 30 000,- hver og en dramaturg for ytterligere utviklingsarbeid med teksten. Deretter vil et utvalg av disse tekstene presenteres på Oslo Pride i juni 2022.