Søknadsrekord for Dramatikkens hus

Nyhet 14.09.2023 av Adam Tumidajewicz
Lineforside

Line Rosvoll og dramaturgiatet skal gjennom et rekordantall søknader denne høsten.

Til fristen 1. september har Dramatikkens hus mottatt 128 søknader.

Dramatikkens hus forvalter våre ressurser med en tilskuddsordning som tradisjonelt har mottatt omkring 200 søknader årlig.

– Vi har nådd ut til mange som ikke har søkt før, og vi er overrasket og overveldet over responsen, forteller Line Rosvoll, kunstnerisk leder på Dramatikkens hus.

– Denne runden har vi mottatt flere søknader enn vi pleier - noe som i grunn er en god ting! Men det betyr at det blir større konkurranse om midlene, forteller hun.

– Vi har sikret ekstra ressurser i dramaturgiatet for å få behandlet alle søknadene innen 8 uker, så vi forventer å sende ut svar til alle innen 27. oktober 2023.

Denne sommeren har vi innført en ny saksbehandlingsmodell med frist for innsending, i motsetning til den løpende fristen vi tidligere har hatt.

Det er mulighet for å søke igjen til neste runde 1. november. Strukturen med søknadsfrist vil fortsette til sommeren 2024 før den evalueres, og det vil komme tre nye runder med søknader i løpet av første halvår 2024.

Til denne første fristen har vi mottatt et samlet antall på 128 søknader, som fortoner seg slik:

- 78 søknader om skrivestøtte
- 28 søklnader om dramaturg
- 22 søknader om verkstedsbevilgning

Ønsker du å se tildelinger fra tidligere søknadsrunder? Klikk her og scroll ned til tildelingsoversikten.