VI SØKER: Kommunikasjonsansvarlig i vikariat

Nyhet 19.03.2024 av Adam Tumidajewicz
Illustrajsonsbilde utlysning

Ledig stilling som vikar i 80% fra august 2024 til juni 2025.

Vår kommunikasjonsansvarlig skal ha foreldrepermisjon og vi søker en språkkyndig, kreativ og digitalt sterk vikar fra august 2024 tom juni 2025.

Klikk her for å se annonsen på finn.no og levere søknad!

Kommunikasjonsansvarlig leder Dramatikkens hus sitt kommunikasjons- og informasjonsarbeid, og styrker med dette vårt arbeid med utvikling og formidling av ny dramatikk på bokmål, nynorsk og nasjonale minoritetsspråk. Funksjonen er sentral for ansatte og tilknyttede dramatikere og er involvert i de fleste aktiviteter ved huset.

Arbeidsoppgaver vil blant andre være:

  • Innholdsproduksjon til, og drift av, våre kommunikasjonskanaler (hjemmeside, sosiale medier)
  • Markedsføring og mediekontakt
  • Ledelsesstøtte – mediehåndtering, presentasjonsmateriell, budskapsformidling

Kvalifikasjoner:

  • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne
  • Solide kunnskaper innen digital kommunikasjon og bruk av digitale publiseringsverktøy
  • Solide kunnskaper innen bruk av Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) - erfaring med bruk av Mac er en fordel
  • Det er ønskelig med erfaring fra scenekunstfeltet eller andre deler av kultursektoren

Kommunikasjonsansvarlig rapporterer til administrativ leder.

Lønn etter avtale og oppstart tidlig høst 2024.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med administrativ leder Christina Friis.

Om arbeidsgiveren

Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av dramatikk på bokmål, nynorsk og nasjonale minoritetsspråk, og er scenekunstfeltets utviklingsarena og prøverom.

Dramatikkens hus er et kompetanse- og ressurssenter for teaterfeltet og arrangerer ukentlig foredrag, seminarer, arbeidsvisninger, festivaler og andre egne arrangementer. Vi jobber tett med både institusjonsteatrene og det frie feltet. Vi tildeler midler og ressurser til profesjonelle scenekunstnere, forfattere og andre som skriver eller utvikler ny dramatikk.

Dramatikkens hus eier et teaterbygg på Grønland med to scener og leier ut arealer til baren Oslo Mekaniske Verksted. Stiftelsen har 14 ansatte og er finansiert av Kulturdepartementet og Oslo Kommune.