VI SØKER: Teaterverter

Nyhet 09.05.2022
Husdramaraton 2015 foto Mikkel Cappelen Smith

Foto: Mikkel Cappelen Smith

Teatervertene er Dramatikkens hus’ ansikt utad ved arrangementer, og vertskap for publikum. Teatervertene skal gi publikum og gjester god service og har medansvar, sammen med teknisk personale, for at brann- og sikkerhetsforskrifter blir fulgt.  

Hovedarbeidsoppgaver:

  • Klargjøring til arrangementer
  • Avvikling av arrangementer
  • Publikums- og billetthåndtering
  • Sørge for at brann- og sikkerhetsforskrifter blir fulgt under avvikling, samt ansvar for evakuering ved brann

Vi søker deg som er:

  • Serviceinnstilt og imøtekommende
  • Fleksibel, praktisk og selvstendig
  • Er fleksibel med tanke på arbeidstid


Spørsmål om stillingen kan rettes til Pernille Skaansar: pernille@dramatikkenshus.no

Skriv litt om deg selv og send oss en mail. Søknad med relevant CV og referanser sendes til Pernille Skaansar: pernille@dramatikkenshus.no

Stillingen vil fungere godt ved siden av annen jobb eller studier.

Frist: 1. juni 2022

Vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju så raskt som mulig.
Vi holder til i Tøyenbekken 34 på Grønland i Oslo.

Om Dramatikkens hus:
Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk og samisk dramatikk og er fagfeltets utviklingsarena og prøverom. Dramatikkens hus skal utvikle kunstnerskap, bidra til å løfte kvaliteten på nyskrevet norsk dramatikk og arbeide for at tekstene blir produsert og finner et større publikum. Vi er også en fagarena og møteplass for et bredt spekter av scenekunstnere.