Øyvind Berg

Øyvind Berg foto Monica Larsen

Foto: Monica Larsen

Øyvind Berg (1959) debuterte med enakteren Hos logoterapyton på Den Nationale Scene i 1986. Berg er dramatiker, lyriker, essayist, skuespiller og oversetter. Han var med i et av Nordens mest fremgangsrike kompanier, Baktruppen, som startet på 1980- tallet. Gruppa utviklet ambient teater og var med på å prege et nytt teater mot årtusenskiftet.