Kasper Munk

Kasper Foto Hanne Gideonsen

Foto: Hanne Gideonsen

Kasper Munk (1979) er dansk og bor i Harstad. Han er utdannet dramatiker fra Dramatikerutdannelsen ved Århus Teater (2007).