Lene Therese Teigen

Lene Therese Teigen foto Signe Dons

Foto: Signe Dons

Lene Therese Teigen (1962) er forfatter, regissør og teaterviter. Hennes scenetekster blir produsert nasjonalt og internasjonalt og er oversatt til mer enn ti språk. Hun har utgitt romaner, sakprosa og en rekke scenetekster, blant annet Mater Nexus, Arkeologeneog Tiden uten bøker - sistnevnte vist i Kulturkirken Jakob i Oslo 2020. LIVIA'S ROOM ble skrevet i 2019. Integrasjon av forskning og kunstnerisk virksomhet står sentralt i hennes produksjon.