Ludvig Uhlbors

Ludvig Uhlbors

Foto: David Zadig

Ludvig Uhlbors er en svenskfødt dramatiker og regissør som bor og arbeider i Norge. Han er dramatiker, skuespiller, performancekunstner, dramaturg og scenograf. Uhlbors har en BA i dramatikk fra Dramatiska Institutet (2005) og en master i regi fra KHiO (2017). Han har tidigare vært tilknyttet Institutet, The End Foundation, Etikett og Central Theater i Leipzig. Han har også skrevet Gjord obrukbar og er forlegger på Förlaget.

Uhlbors arbeider tverrkunstnerisk med teater i det utvidede feltet. Dette har medført en rekke samarbeid med dansere og billedkunstnere, men også arkitekter og forskere innen permakultur.

De senere årene har et voksende miljøengasjement kommet til uttrykk i en rekke produksjoner som kretser rundt filosofen Arne Næss og hans begreper dypøkologi, gestaltontologi og økosofi. Forskning rundt disse tankesystemene har blitt utviklet til en dramaturgisk metode, Dypøkologiske dramaturgier.

www.ludviguhlbors.com