Mads Sjøgård Pettersen

Pettersen er utdannet ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad, og
har arbeidet som skuespiller på institusjonsteatre og i det frie feltet. De siste årene har han også arbeidet med regi og dramaturgi.