Mari Sofie Andreassen

Andreassen (1983) er fra Tromsø, der hun også bor og har sitt virke som kunstnerisk leder for ensemblet Teaterterminalen. Hun er utdannet faglærer i praktiske og estetiske fag fra Høgskolen i Tromsø, og innen ledelse av Film, TV og sceneproduksjon fra Handelshøgskolen BI.