Marius Kolbenstvedt

Marius Kolbenstvedt foto Grethe Børsum

Foto: Grethe Børsum

Marius Kolbenstvedt (1969) bor på Nesodden og er scenekunstner utdannet ved Nordisk Teaterskole i Århus og ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet med De Utvalgte, Fakta Morgana, Fabula Rasa og Ossavy&Kolbenstvedt, samt prosjektbasert med utvalgte scenekunstnere og Fortellerfestivalen. 

mariuskolbenstvedt.work