Pia Maria Roll

Pia Maria Roll Jessen foto privat

Foto: Privat

Pia Maria Roll, Hanan Benammar, Sara Baban, Marius von der Fehr, Ali Djabbary og Ketil Lund laget i 2018 Ways of Seeing. De har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Hvem er de og hva oppnår de med det? Og hva er sammenhengen mellom dette miljøet og et stadig høyere rop om mer overvåking? I Ways of Seeing begir de seg inn i gråsonen mellom hva som kan være rett og galt, hva som er legitimt og illegitimt, og hva som er lovlig og ulovlig; både for staten og individet. Teaterstykket hadde urpremiere på Black Box Teater 21/11-2018.