Toni Usman

Foto: Thomas Skytterholm

Toni Usman er skuespiller, regissør og oversetter med pakistansk bakgrunn. Han debuterte som dramatiker i 2020 med stykket Kaffetår, som hadde urpremiere på Nynorskens hus. Han oversatte Mørketid av Henning Mankell til urdu, med premiere i et tilfluktsrom i Oslo i 2018. Oversettelsen kom i bokform i Pakistan i juni 2020. Han har sammen med Kristian Lykkeslet Strømskag skrevet Hundre% som har urpremiere høsten 2022 på Rommen Scene.

www.toniusman.com