Vincent Vernerie

Vincent Vernerie foto Atle Auran

Foto: Atle Auran

Vincent Vernerie (1984) er en fransk scenekunstner, regissør, skuespiller, dukkespiller, scenograf, dramatiker og figurmaker bosatt i Oslo. Han er en av grunnleggerne og kunstnerlig ansvarlig for scenekunstkollektivet the Krumple, og har sammen med kompaniet vunnet 1. prisen av Les Plateaux du Groupe Geste(s) med forestillingen YOKAI. SOLA, som også er en Krumple-produksjon, er hans debut som dramatiker i Norge.

vincentvernerie.com