Fredrik Høyer I-VI

Om teksten

  • Målgruppe: Voksne, Ungdom
  • Urpremiere: 2021, DUS – Den unge scenen

Scenebildet endrer seg igjen, tilbake der vi var: Rommet lukker seg og blir mørkere. SJUENDE PERSON og TIENDE PERSON står igjen på scenen. NIENDE PERSON og TREDJE PERSON kommer inn.

SJUENDE PERSON:              
De sier «vi»

TIENDE PERSON:                
når de mener «dem»

SJUENDE PERSON:              
De sier hen

TIENDE PERSON:                
«Hvor skal du hen»

TREDJE PERSON:                
De sier «fremtiden»

NIENDE PERSON:                
som om tida går «frem»

SJUENDE PERSON:              
De sier «urolige tider»

TIENDE PERSON:                
De sier «kommende generasjoner»

TREDJE PERSON:                
De sier ikke «krig»

TIENDE PERSON:                
De sier «militære operasjoner»

SJUENDE PERSON:              
De sier alle kriser har seks stadier


TREDJE PERSON:                
at en krise starter

SJUENDE PERSON:              
med en advarsel

TIENDE PERSON:                
og ender opp i ny normaltilstand

TREDJE PERSON:                
De sier «utarbeide en plan»

TIENDE PERSON:                
De sier «sirkulær økonomi»

SJUENDE PERSON:              
De sier alt er en overgang

TIENDE PERSON:                
De sier «man»

TREDJE PERSON:                
når de mener «jeg»

TIENDE PERSON:                
De sier all forandring har seks faser

SJUENDE PERSON:              
at alt forandrer seg

TIENDE PERSON:                
«alt har forandret seg»

TREDJE PERSON:                
De sier «informasjonssamfunnet»

TIENDE PERSON:                
De sier ikke «klasser» eller «grupper»

NIENDE PERSON:                
De sier «kompetansebaser»

TIENDE PERSON:                
De sier alle følelsesmessige sjokk

TREDJE PERSON:                
har seks faser

TIENDE PERSON:                
ikke fem


NIENDE PERSON:                
først benekter man

TIENDE PERSON:                
… sier dem

SJUENDE PERSON:              
og etter dét kommer sinne,

TIENDE PERSON:                
så prøver man å forhandle,

SJUENDE PERSON:              
å finne frem til en løsning

NIENDE PERSON:                
etter det kommer depresjon –

TIENDE PERSON:                
De sier du må akseptere en situasjon

SJUENDE PERSON:              
for å finne mening.

TIENDE PERSON:                
De sier
«jeg må»

NIENDE PERSON:                
at dem «må» på trening

TIENDE PERSON:                
De sier «utfordringer»

SJUENDE PERSON:              
istedet for å kalle noe et «problem»

TIENDE PERSON:                
De sier

SJUENDE PERSON:              
man må være åpen

TIENDE PERSON:                
godta alle vilkår og trykke godkjenn

NIENDE PERSON:                
De sier «statsobligasjoner»


TREDJE PERSON:                
De sier «kurs» i aksjepris

SJUENDE PERSON:              
De sier «endringer»

TIENDE PERSON:                
«gjennomføre for enhver pris»

SJUENDE PERSON:              
De er uenige i det som sies

TIENDE PERSON:                
De sier at den eneste måten å leve på
å innrette samfunnet på

NIENDE PERSON:                
å tenke på

TREDJE PERSON:                
er å gjøre det på deres vis

SJUENDE PERSON:              
De sier «sette i kontekst»

NIENDE PERSON:                
De sier vi tenker for mye på utseende og sex

SJUENDE PERSON:              
ikke må være for flinke og prektige

TIENDE PERSON:                
ikke prøve å være perfekt

NIENDE PERSON:                
De sier «sette grenser»

TIENDE PERSON:                
De sier «menneskerett»

TREDJE PERSON:                
De sier «vi» når de mener «dem»

TIENDE PERSON:                
De sier bare

TREDJE PERSON:                
det samme om igjen…


TIENDE PERSON:                
De sier man må tenke selv,

SJUENDE PERSON:              
at «man» skal tro på dem?