Nicole Ingemann Osteprofessoren

Om teksten

  • Målgruppe: Voksne, Unge voksne
  • Karakterer: 6
  • Antall sider: 113

Jan Even går til staffeliet og tar plakatene.

Jan Even
Slik jeg forstår det, sier du at osten, "Ridderhaug" var det? Den skal sette oss på kartet, den skal bli et symbol på nasjonens historie, den skal brødfø familier til en billig penge slik at de kan kjøpe drømmehuset, og den skal gjøre oss, det vil si, dere, meg og Knut styrtrike i prosessen, stemmer det?

Andrea
Ja, jeg sa søkkrik da, men ja det stemmer.

Jan Even
Greit, og det fører meg til mitt neste spørsmål. Hvorfor i alle dager skal vi ønske det?

(beat)

Jan Even
Vi snakker om Norges framtid. Og barna mines fremtid, som du så vakkert gripende illustrerte. Du har gjort noen grove antagelser på hva jeg tenker på denne fronten.

Knut
Jan Even, kan jeg få et ord med deg?

Jan Even
Nei.

Andrea
Jeg skjønner ikke. Du vil ikke tjene penger mens du gjør noe bra for Norge og framtida? Du vil ikke tjene penger? Er du kommunist eller noe?

Andrea ler av spøken, Knut er stille.

Jan Even
Ja. Det er jeg faktisk.

(beat)

Jan Even
For å sitere Karl Marx:

Jan Even løfter en religiøs finger.

Knut
Å faen.

Jan Even
"Det er på tide at kommunistene åpent legger fram for hele verden sitt syn, sine mål, sine tendenser. Og møter dette eventyret om gjenferdet som er kommunisme."

Jan Even setter plakaten av osten på staffeliet. Han tegner et rødt kommunist symbol på osten. Andrea protesterer, men Jan Even stopper henne.

Jan Even
Tilbudet ditt motsier kategorisk en lykkelig framtid for meg, familien min, nasjonen og for verden. Hele pitchen er både gresselig antagende og motstridende. Jeg er kommunist, og jeg skal fortelle deg hvorfor.

Knut
Jan Even!

Jan Even avbryter Knut.

Jan Even
Essensen av menneskets vesen er vår evne til å produsere, til å transformere en pinne til et spyd. Det er menneskets evne til metafor. Kapitalismen fjerner oss fra våre produksjonsverktøy, og med det, fra vår menneskelige essens.

I en kapitalistisk verden er ni tiendedeler av oss styrt av småtyranner. Dette skaper fertil grobunn for de styggeste og de tarveligste sidene ved menneskeheten. Essensen av vår art får ikke komme til. Ledere undertrykker dem under deres makt og dette kansellerer så mange menneskers potensial. "Fri handel" er en myte som ivaretar og opprettholder småkongene, de Marx kalte borgerne, i makta. Det er uetisk, det er avskyelig og det kveler oss. "Fri handel" betyr fri handel kun for borgerne.

Kapitalisme er en økonomisk, men også en sosial struktur. Lønnet arbeidskraft eller: (Jan Even rekker opp en finger) "Proletariatet, klassen av moderne lønnsarbeidere som, uten å ha egne produksjonsmidler, reduseres til å selge arbeidskraften for å leve".

Det er ikke et verdig liv for et menneske, å være avskåret fra produksjonsredskapene og det vi trenger for å opprettholde livet. Proletariatet er et evig spedbarn avhengig avandre for å overleve, for næring, og dette fører til en livslang eksistensiell krise. Det fører til ulykkelighet, sinne og uro. Bare se rundt dere, vi er ikke lykkelige, ikke på ordentlig, vi konsumerer ting nådeløst for å dekke behovet for lykke, men å skaffe ting er ikke lykke. Å kreere ting er lykke, å skape. Det er det kapitalismenhar tatt fra oss.

Andrea
Kom igjen da. Du har jo selv skapt, eller kreert en ost. Du motsier ditt eget argument jo!

Jan Even ignorerer henne og løfter opp pekefingeren (som jesus).

Jan Even
"I det kommunistiske samfunnet er akkumulert arbeidskraft bare et middel til å utvide, berike og fremme arbeiderens eksistens." Sa Marx. Dette må være vårt mål! Vi må se mot øst!

Jan Even setter Ost-på-kart plakaten på staffeliet.

Jan Even
Osten skal sette oss på kartet? Jeg sier, eller rettere sagt Marx sier (Jan Even løfter fingeren) "Der det var gamle behov, tilfredsstilt av landets produksjon, finner vi nye behov, som for deres tilfredshet krever produkter fra fjerne land og klima." Vi konsumerer, som en slags sopp, en råte: Og det sprer, like fort som råten sprer seg i sjela til hvert menneske, sprer den ut over verdenshjørner. Du selger intenasjonalisering som en bra ting. Det er ikke en bra ting.