Kristofer Blindheim Grønskag Å telle til null (2017)

Intervju:

Berit Rødstøl

Foto:

Kristin von Hirsch