Karen Røise Kielland Stein (2020)

Dato:

25/5-2020

Foto:

Privat