BILDER AV BRENT JORD av Espen Hjort

Arbeidsvisning

Fredag 08. desember 2023

Sted: Hallen

Lezing witchmacbethforest najaar 21

Espen Hjort har skrevet en tekst med grunnlag i Shakespeares skotske stykke - der alt er snudd på hodet.

Velkommen til arbeidsvisning av en ny tekst fra Espen Hjort.

BILDER AV BRENT JORD (witchmacbethforest) er et forsøk på å skrive om ødeleggelsen av naturen som et krigslignende tilstand mellom menneske og planet.

Stykket er inspirert av Shakespeares Macbeth - og er et forsøk på å skrive fortellingen på nytt ut fra ikke-menneskelige perspektiver: et dødt barn, en hugget skog og slagmarken selv tar ordet og tar oss med på leting etter hva som har skjedd, hvor det gikk galt og hva vi kan gjøre.

Det er de ødelagte tinga som viser oss veien videre. Ord, rom og en komposisjon for motorsag og gitar tar oss med inn i mørket og drømmenes ville verden.

Teksten er skrevet med støtte fra Dramatikkens Hus og LIRA Fonds.

Espen Hjort er utdannet regissør fra Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Han arbeider som regissør, dramatiker og scenekunster både i Norge og Nederland. Forholdet mellom menneske og natur er sentralt i arbeidet hans, og han har skrevet flere stykker om dette.

Sammen med scenekunstner Mees Borgman leder han performancekollektivet Landmarks; sammen lager de teater i samarbeid med ikke-menneskelige kunstnere som steiner og trær. Espen har arbeidet ved Den Nationale Scene og for tiden ved Teater Ibsen. Han har vært tilnyttet Theater Utrecht og Het Huis Utrecht i flere år, og fra 2025 er han tilknyttet Theater Bellevue i Amsterdam der han skal sette opp flere av sine egne tekster.

www.espenhjort.com 

www.landmarkscollective.com

Kalender