«Den dyrebare isen» av Sigurd Kløvning

Arbeidsvisning

Fredag 08. april 2022

Sigurd odnes klovning foto Maja Hoem Iversen

Foto: Maja Hoem Iversen

Velkommen til visning av Sigurd Kløvnings "Den dyrebare isen".

I en høyteknologisk fremtid, sitter to gutter fast i en automatisert tilværelse. Alle grunnleggende behov er dekket av kunstig intelligens. Livet går på strøm og strømmen produseres ved å smelte is. Når isen smelter og strømmen forsvinner, står de to guttene uten evner til å klare seg uten teknologi. De lever i et blankt tomrom, fanget i fantasiløsheten. Det første skrittet på reisen, blir å bryte ut og gjenoppdage fantasien.

I «Den dyrebare isen» forskes det i møtet mellom fantasi og teknologi. Ved hjelp av 3D-mapping og animasjon kan guttene bevege scenerommet med deres fantasi.

Skuespillere: Håkon Christensen og Patrick Børjesson

Verkstedsleder: Sigurd Odnes Kløvning

Sigurd Odnes Kløvning er dramatiker og skuespiller. Sigurd har bakgrunn som skuespiller, med årsstudium fra HiNT og en bachelorgrad i Manus fra Westerdals. «Den dyrebare isen» er hans første selvskrevne teaterstykke og blir hans debut som dramatiker.

Kalender